• فارسی
  • English

Contact Info

Address: 3rd floor, No. 242, North Iranshahr, Karim Khan Zand Blvd., Tehran, Iran 
Tel: (+98) 21-88828385
(+98) 21-88827429
Fax: (+98) 21-88842352
Email: info@spilatco.com

Spilat in Media

Click here to view relevant news

News

Friday, 04 May 2018 17:37

Iran Mall’s 1st Phase Takes Off

Find out Business Tribune's article about Iran Mall 1st phase opening here: https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/85648/iran-mall-s-1st-phase-takes-off
امروز اولین فاز پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال) رونمایی شد. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود در تاریخ 11/02/1397 مقاله ای در این رابطه منتشر کرده است که می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمائید. خبر روزنامه دنیای اقتصاد
11-14 اردیبهشت 97 - مرکز نمایشگاهی ایران مال ‎لینک ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه: http://cidex2018.com
The first round of Recycled Material Concrete Production contest will be held by Civil Students’ Scientific Association 27 May 2016 and Spilat Company will be the official sponsor of this contest. 
Aria News Agency – Shahid Lashgari and Iran Khodro Boulevard Interchange was constructed in 18 months with a budget of 25 billion Tomans which was inaugurated on 8 June attended by the Deputy of Transportation and Traffic of Tehran Municipality, 21 District Municipality, a number of deputies, senior managers, military…