• فارسی
  • English

Contact Info

Address: 3rd floor, No. 242, North Iranshahr, Karim Khan Zand Blvd., Tehran, Iran 
Tel: (+98) 21-88828385
(+98) 21-88827429
Fax: (+98) 21-88842352
Email: info@spilatco.com

Spilat in Media

Click here to view relevant news

پروژه پل ها و راه های طبقاتی دسترسی ایران مال در روزنامه دنیای اقتصاد

امروز اولین فاز پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال) رونمایی شد.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود در تاریخ 11/02/1397 مقاله ای در این رابطه منتشر کرده است که می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمائید.

خبر روزنامه دنیای اقتصاد

 

 

Image Gallery