آزادراه کمربندی آزادگان

 

کارفرما:سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور:شرکت مهندسین مشاور ره آور

موضوع پیمان:آزادراه کمربندی غرب تهران(آزادگان) حدفاصل جادۀ مخصوص تا بزرگراه فتح

سال شروع پروژه:  1385

محل پروژه: بزرگراه آزادگان، حدفاصل جادۀ مخصوص تهران - کرج تا بزرگراه فتح

 

توضیحات پروژه : طبق اسناد موجود در معاونت فنی و عمرانی شهر تهران، در سال 1350، برای تکمیل شبکه آزادراهی بین استانی کشور در محدوده شهر تهران تهیه طرح اجرایی آزادراه کمربندی جنوب آغاز شد.این آزاد‌راه که هم اکنون به بزرگراه آزدگان معروف است از یک سمت در شمال غربی با استادیوم ورزشی آزادی و از سمت دیگر در جنوب شرق تهران به پادگان قصرفیروزه در بزرگراه افسریه (بسیج) و سپس تا جاده آبعلی در طرح جامع پیش‌بینی شده بود.پس از انقلاب اسلامی ایران با پیگیری شهرداری تهران و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و ترابری این بزرگراه و جاده‌های کناری آن احداث شد تا حریم آن حفظ شود .این بزرگراه در پهنه شمال به جنوب قرار دارد و به نوعی یکی از شاهراه‌های اصلی تهران به شمار می‌آید. این شرکت افتخاردارد با احداث 3 کیلومتر از مسیر اصلی آزادراه در 2 باند رفت و برگشت به عرض 20 متر و رفوژ میانی به عرض 4 متر حدفاصل جادۀ مخصوص تهران - کرج تا بزرگراه فتح  جهت رفع بار ترافیکی این بزرگراه که به ویژه ناشی از ورودی و خروجی های آزادراه تهران-کرج و بهشت زهرا می باشد گام موثری برداشته است.

احجام عملیات اجرایی این پروژه به شرح ذیل می باشد:

  • 1/082/000 مترمکعب عملیات خاکی.
  • اجرای جدول بطول 20/000 متر طول.
  • 19/000 مترمکعب مصالح زیر اساس و 19/000 مترمکعب مصالح اساس.
  • 50/000  تن آسفالت