تقاطع غیر همسطح شهید آبشناسان - ستاری

 

کارفرما: شهرداری منطقه 5 تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور اردام

موضوع پیمان: تقاطع غیر همسطح آبشناسان-ستاری و ادامه بزرگراه ستاری تا میدان دانشگاه و رمپ و لوپهای مربوطه

سال شروع پروژه: 1389

محل پروژه: در سطح شهرداری منطقه 5 تهران

 

توضیحات پروژه:

پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراهای آبشناسان- ستاری با 3 دستگاه پل کامپوزیت به دهانه های 23 و44 متری و با سطح عرشه 3/900 متر مربع و یک پل دوربرگردان یکی از مهمترین پروژه های عمرانی در سطح منطقه 5 می باشد که با بهره برداری از آن جهش بزرگی در رفع گره ترافیکی منطقه و دسترسی آسان و سریع به میدان دانشگاه فراهم آمد.در این پروژه در حدود بیش از 6/2 کیلومتر در قالب بزرگراه و بیش از5/5 کیلومتر رمپ و لوپ احداث گردید. اجرای ستونهای این پروژه با طرح خاص با قالب ساخت شرکت پری آلمان ساخته شده است. شایان ذکر است که دهانه پل قوسی شکل در این پروژه با سیستم VOIDED SLAB به دهانه های20 تا 35 متر به شعاع قوس حداقل 26 متر با سطح عرشه  1500 مترمربع اجرا گردیده است.

احجام عملیات اجرایی این پروژه به شرح ذیل می باشد:

  • 2/000 تن آرماتوربندی 23/000 متر مربع قالب بندی و 40/000 متر
  • مکعب بتن ریزی
  • 800/000  متر مکعب عملیات خاکی
  • 5/500 متر طول اجرای لوله پلی اتیلن