• فارسی
  • English

  • درباره اسپیلت
    شرکت ساختمانی و راهسازی اسپیلت شرکت اسپیلت در سال 1342 توسط چند تن از جوانان توانا و زبده اقلیت مسیحی به عنوان شرکت پیمانکاری در زمینه های تاسیسات، ابنیه فنی، راهسازی و پل سازی بنیان…
  • خدمات
    شركت اسپیلت با بیش از 50 سال تجربه و با توجه به مدیریت كارآمد و پتاسیل نیروی انسانی خود توانسته در ساخت كارخانجات صنعتی بزرگ در شهرهای كرمان تبریز قم و...، احداث ابنیه های خاص…
  • توانایی ها
    شـرکت اسپیلت, با وجــود مـدیــریت کـــارآمــد و حضــور ده ها نفـــر مهنــدس , کارشنـاس و تکنسیــن فنــــی فــــارغ التحصیـــل از دانشـگاههـــا و مــــراکـــز علمــی و آمــوزشــی معتبـــر داخــــل و خــارج از کشــور به عنــــوان عنـاصــر…

 
تجهیزات ساخت و ساز

 
اسپیلت در جراید