پروژه های قدیمی

بزرگراه شهید چمران

{gallery}chamran-highway{/gallery}

فرح آباد

{gallery}farahabad{/gallery}

تراکتورسازی تبریز

{gallery}tractorsazi-tabriz{/gallery}