احداث پل‌ها، راه‌ها و زیرگذرهای طبقاتی دسترسی شمال و شمال غرب مجموعه بازار بزرگ ایران
 حل مشکلات ترافیکی شهر تهران ، کاهش زمان سفر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خودروها ، كاهش آلودگی هوا…
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراهای آبشناسان- ستاری با 3 دستگاه پل کامپوزیت به دهانه های 23 و44 متری و…
طبق اسناد موجود در معاونت فنی و عمرانی شهر تهران، در سال 1350، برای تکمیل شبکه آزادراهی بین استانی کشور…
بزرگراه شهید چمران یکی از معابر پرتردد تهران و بزرگراه حکیم یکی از بزرگراه‌های اصلی شرق تهران است که به…
عملیات اجرایی این بیمارستان با هدف تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و همچنین بیمه‌ شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی…